Teksten, citaten, titels en uitspraken Oey Tjeng Sit:

Het enige dat ik weet is dat ik blind vaar op een gevoel dat mij geheimen belooft.
The only thing I know is that I aim blindly at a feeling that promises me secrets.
Als er een orde der dingen is, is deze van tijdelijke aard.
If there is an order of things, it is a temperary matter.
Ik twijfel aan mensen, die halsstarrig vasthouden aan hun principes en niet de soepelheid bezitten om oppositionele krachten van het lijf te houden zonder zichzelf ontrouw te worden.
Het goud van een politicus zit in zijn kunstgebit.
The gold of a politician is between his false teeth.
Opdrogende lijm maakt dorstiger dan het likken aan postzegels.
Drying glue makes one more thirsty than licking stamps.
De vezelrichting stuurt de hand van de timmerman.
De tijd waarin ‘geen titel’ nog een titel was.
The time when 'no title' still was a title.
De herinnering aan een verloren vinger.
The memory of a lost finger.
Fietsend tegen de wind in kun je wel eens vergeten dat het wiel is uitgevonden.
Bycicling against the wind one might forget the invention of the wheel.
Een kunstenaar die in de mode is is het slachtoffer van de goede smaak.
An artist who is fashionable is a victim of good taste.
De glans van zwart glimt niet.
The glow of black doesn't shine.
Wie in een leeg zwembad duikt is eerder vergeetachtig dan kippig.
He who jumps into an empty swimming pool is rather forgetful than nearsighted.
De kalligraaf weekt in zijn mond de haren van zijn penseel.
Tradition is the wall that supports our back with false hope.
Making art doesn’t require more energy than needed in setting on fire or doing a glue-job.
Mij interesseert een ding: vormen te vinden die in staat zijn het leven van de krant te verlengen.
Een stoel is een uitsparing in een krantenstapel.
De beelden die een kunstenaar produceert, verbeteren zijn gezichtsvermogen.